TAK dla Tygodnia Jezusa 2015 w Warszawie

Spotkanie otwierające przygotowania Tygodnia Jezusa w Warszawie z dnia 16.10.2014